Disclaimer

October Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website van October Trading. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

October Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van October Trading. October Trading behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van October Trading.